Hozzájárulok, hogy a weboldal látogatásakor a számítógépemen sütiket (cookie) helyezzen el, amelyek segítségével az oldalon tett látogatásom adatait webanalitikai céljából felhasználják.
Részletes tájékoztatás a Adatkezelési tájékoztató dokumentumban található. További információ.   Rendben, elfogadom

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelmi tájékoztató


 

A Prémium Tours Kft. online és offline értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli. A Prémium Tours Kft az általa működtetett internetes hírlevélre valamint utazási ajánlatokra való jelentkezés regisztrálására adatot kér be a szolgáltatásokat használni kívánó magánszemélyektől.

Az adatkezelő neve: Prémium Tours Kft
Az adatkezelő székhelye: 9172 Győrzámoly, Győri u.16

Azadatkezelő cégjegyzékszáma:08-09-025768
Az adatkezelő adószáma: 24786001-2-08 Az adatkezelő elérhetősége: 06-30-481-4328

e-mail: info@premiumtours.hu

Az adatkezelő weboldala: www.premiumtours.hu

Ezek az adatok a Hírlevél feliratkozáskor

·         regisztráló neve, a név lehet kitalált név is, azaz felhasználói név,

·         e-mail címe.

Ezek az adatok az utazás megrendelésekor

·         a megrendelő és az utasok nevei,

·         születési idejük,

·         állampolgárságuk,

·         a megrendelő elérhetőségi telefonszáma,

·         e-mail címe,

·         a számlázási cím,

·         személyi igazolvány vagy útlevélszámok, útlevelek érvényességi ideje, kiállító ország.

A Prémium Tours Kft a regisztráció során a kérdés útján bekért adaton kívül egyéb adatokat semmilyen módon nem gyűjt, és nem szerez meg.

Regisztrációs adatbázis

Az adatgyűjtés célja: A Prémium Tours KFT illetve partnerei által nyújtott szolgáltatások igénybevétele, akár az utazási irodákon keresztül, akár online úton, a szerződések megkötése, teljesítése, nyomon követése, számlázás, direkt marketing célú megkeresés.

·Az érintettek köre: a Prémium Tours Kft adatbázisában online módon vagy személyesen regisztráló személyek.


 

·A kezelt adatok köre: név, cím, nem, születési dátum, telefonszámok, úti okmány adatok, e-mail cím, adatkezelési hozzájárulás, direkt marketing hozzájáruló nyilatkozat, dátum.

·Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: Tájékoztatjuk megrendelőinket, hogy a Prémium Tours Kft, mint utazásközvetítő által közzétett szolgáltatások megrendelése, ill. igénybe vétele esetén személyes adatai továbbításra kerülnek a szerződés teljesítésében közreműködő – a szolgáltatás leírásánál megjelölt – szolgáltatók (a megrendelt szolgáltatás függvényében: az utazásszervező, a lefoglalt szálloda, a szállítást végző légitársaság, vagy más közlekedési szolgáltató, az ügyfél által megkötött biztosítás biztosítótársasága, a megrendelő által megrendelt egyéb szolgáltatást nyújtó szolgáltató felé.

·Az adatkezelés időtartama: az utolsó belépést követő 7 év, a DM megkeresésre vonatkozó hozzájárulás esetében annak visszavonásáig.
A Prémium Tours Kft a regisztráció során beszerzett adatot

·         kizárólag az ott megjelölt célra használja fel

·         nem egyesíti más forrásból származó adatbázisaival

·         harmadik félnek semmilyen formában nem adja át.

·         Prémium Tours Kft, bár minden tőle elvárhatót megtesz a regisztráció során rögzített adat titokban maradásáért, nem felelős az adat esetleges hardver- vagy szoftverhiba miatti nyilvánosságra kerüléséért.

·         Prémium Tours Kft minden tőle elvárhatót megtesz a regisztrációs rendszer működésének biztosításáért, de nem felelős azokért a károkért, amelyek a regisztrációs oldalakkal összefüggésben, azok működésképtelenségéből, nem megfelelő használatából, illetve számítógépes vírusból, hacker támadásból, vonal- vagy rendszerhibából, adattovábbítási késedelemből erednek, illetve a regisztrációs oldalakon megtalálható adatok, információk bárki által történő illetéktelen megváltoztatásával következnek be.

·         Megrendelő korlátozás nélkül jogosult arra, hogy személyes adatait frissítse, módosítsa, helyesbítse, illetve kérje azok törlését vagy zárolását akár a saját fiókján keresztül is.

Adatbiztonság
A PrémiumTours Kft úgy tervezi meg és hajtja végre az adatkezelési műveleteket, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
Prémium Tours Kft gondoskodik az adatok biztonságáról (jelszóval, vírusirtóval való védettség), megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Tájékoztatás, személyes adat helyesbítése, törlése, tiltakozás személyes adat kezelése ellen, jogorvoslat

Az adatok módosítását és törlését az info@premiumtours.hu e-mail címen, illetve levélben vagy személyesen a Prémium Tours Utazási Irodában, Győr, Rónay J.u.9/b címen vagy a 30/481-4328 telefonszámon lehet kezdeményezni.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a weboldalainkon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 8 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók.A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

A Prémium Tours Kft az oldalaikon felmerülő esetleges elírásokért, műszaki hibákért a kalkulátor pontatlan számolásáért felelősséget nem vállal. Az iroda írásban történő visszaigazolásai tekinthetőek véglegesnek.

 

még töltünk